Beställ material

Beställ material från Sanofi. Klicka här för att ta del av vårt material. Beställ material >>

AUBACHECK

AUBACHECK – en smart app som underlättar för dina patienter som behandlas med AUBAGIO® (teriflunomid). Läs mer här >>

Välkommen på Webinar

Sanofi Genzyme har glädjen att bjuda in dig till webinar med Dr Melinda Magyari. Hon kommer föreläsa om Real-life data på AUBAGIO från Danmark  Läs mer här >

Referens: 1: Aubagio produktresumé
Minimitext: AUBAGIO® (teriflunomid) 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: November 2018.