Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-06-27

Nyhet! Full subvension på Aubagio

AUBAGIO - nu med full subvention1

AUBAGIO (teriflunomid) kan nu förskrivas inom läkemedelsförmånen med full subvention till vuxna patienter med skovvis förlöpande MS enligt indikation1

Godkänt sedan 2013

AUBAGIO ges som en tablett en gång om dagen och är sedan augusti 2013 godkänt inom EU för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

AUBAGIO har i två kliniska studier visat en signifikant effekt på skovfrekvens och funktionsnedsättning jämfört med placebo. Säkerhetsprofilen var densamma genom fyra kliniska studier med upp till nio års uppföljning.2-5

AUBAGIO är en tablett som tas en gång om dagen, med eller utan mat.2

Mer information

Vill du ha mer information om AUBAGIO och vilka patienter som det lämpar sig för? Vi kommer gärna till din klinik och berättar mer. Besöket anpassas efter din kliniks behov. Klicka här för att boka in ett klinikbesök. 

Det går även bra att kontakta oss på e-postadress: infoavd@sanofi.com

Läs TLVs beslut här

 

Referenser: 

1. www.tlv.se 2016-06-27
2. Aubagio SPC.
3. Vermesch P, et al. Mult Scler 2014 20(6)705-16.
4. Freedman M, et al. Poster P3.150, AAN 2014.
5. Miller et al. Lancet Neurol 2014;13:977-86. 5. IMS, maj 2016.