Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-08-16

Accelererad elimineringsprocedur

Om så krävs, kan eliminering av AUBAGIO acceleras genom administrering av oralt kolestyramin eller aktivt kol.

Efter utsättande av behandlingen med AUBAGIO:

  • Kolestyramin 8 g administreras tre gånger dagligen under en period på 11 dagar. Om detta inte tolereras väl kan kolestyramin 4 g tre gånger dagligen i 11 dagar användas.
  • Alternativt kan 50 g aktivt kol ges peroralt var 12:e timme under en period på 11 dagar.

Efter den accelererade elimineringsproceduren rekommenderas att verifiera elimineringen med två tester med minst 2 veckor mellanrum. Sanofi Genzyme kan bistå med analys av testerna om så önskas. 

Referenser

AUBAGIO Produktresumé