Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-09-01

Vad kostar MS. Gtb

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation

Hur kan vi agera för att optimera nyttan?

Drygt 18 000 patienter i Sverige har MS1. Patienternas livskvalitet är påverkad vid MS och sjunker allt eftersom funktionsnedsättningen fortskrider2. Studier visar att ökad funktionsnedsättning leder till högre kostnader, dels för sjukvården men även för samhället i form av ökade stödinsatser och minskad produktivitet3.

Många framsteg har gjorts när det gäller behandling av MS under senare år. Vi vill därför bjuda in Er till ett vetenskapligt möte som belyser kostnaden av MS från flera perspektiv. Temat för mötet är ”Vad kostar MS” - Hur kan vi agera för att optimera nyttan för individen, sjukvården och samhället? Har du frågor om mötet är du välkommen att kontakta oss. Välkommen!

Vid frågor, ring Sofia Jennische, projektledare på Sanofi Genzyme: 070 345 09 59

Agenda

17.00 - 17.30  Samling med kaffe/te och smörgås
17.30 - 18.30 Vad kostar MS för individen, sjukvården och samhället?
Sten Fredrikson, Professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
18.30 – 19.00  Diskussion
19.00 – 19.30 Svenska och danska riktlinjer inom MS
Anna Reimers, Medical Scientific Liaison, Sanofi Genzyme
19.30 –19.45 Produktinformation om Aubagio och Lemtrada.
Matthias Linsmeier Key Account Manager, Sanofi Genzyme

 20.00  Middag

Tid och plats

Mötet börjar klockan 17.00 och äger rum på Clarion Post Hotel, Drottningtorget 10 i Göteborg den 4 september 2017.

Anmälan

Vid anmälan eller frågor kring mötet, kontakta Sofia Jennische: 070-345 09 59 eller maila till: msevent@sanofi.com

Inbjudan som PDF

Ladda ner inbjudan här

Mötet följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi ber dig notera att huvudmans godkännande ska inhämtas före deltagande på mötet.

 

 

 

LEMTRADA® (alemtuzumab) 12 mg IV, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd. Förpackning: Koncentrat till infusionsvätska, lösning. Kontraindikation: HIV. Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patient-guiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra 48 månaders uppföljning efter den sista infusionen av LEMTRADA. Styrkor och förpackningar: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare information om biverkningar och dosering se www.fass.se. Datum för senaste översyn av SPC: 06/2016. ▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

AUBAGIO® (teriflunomid) F, Rx, L04AA31, är en filmdragerad tablett för peroral användning. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare information se www.fass.se. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av SPC: Oktober 2015. ▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se.

Ref: 1. www.mssallskapet.se april 2017, 2. Naci H et al. J Med Econ2010; 13:1, 78-89,3. Brain health Time matters in multiple sclerosis, www.msbrainhealth.org/report 7 april 2017.