Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

AUBAGIO verkningsmekanism

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-08-27

Aubagio verkningemekanism

Bilden anpassad från Gold and Wolinsky. Acta Neurol Scand 2011;124:75–84

AUBAGIO minskar antalet lymfocyter

AUBAGIO är ett immunomodulerande medel med antiinflammatoriska egenskaper som selektivt och reversibelt hämmar det mitokondriella enzymet dihydroorotatdehydrogenas (DHODH), som krävs för de novo-syntes (nysyntes) av pyrimidin. Som en konsekvens av detta reducerar AUBAGIO proliferationen av celler som delar sig och som är beroende av de novo-syntes av pyrimidin för att kunna expandera. Den exakta mekanismen genom vilken AUBAGIO utövar sin terapeutiska effekt vid MS är inte helt klarlagd, men den medieras av ett minskat antal lymfocyter.

AUBAGIO hämmar selektivt och reversibelt dihydroorotatdehydrogenas (DHODH), ett nyckelenzym i de novo pyrimidin syntesen och viktigt för snabbt delande lymfocyter.

  • Minskar antalet lymfocyter
  • Det övriga immunförsvaret bibehålls.

Referenser

1. AUBAGIO Produktresumé