Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Hvordan starte en pasient på Multaq

Multaq er mer enn symptomlindring1,2

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-02-15

Multaq er et antiarytmikum som er indisert for vedlikehold av sinusrytme etter vellykket konvertering hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persisterende atrieflimmer (AF). Pga. sikkerhetsprofilen bør Multaq bare forskrives etter at alternative behandlingsmuligheter er vurdert. Multaq skal ikke gis til pasienter med venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon eller til pasienter med pågående eller tidligere episoder av hjertesvikt.3

Multaq er en multikanalblokker med hovedvekt på klasse III. Multaq er en videreutvikling av amiodarone, med noen andre effekter og egenskaper.

Multaq har dokumentert symptomlindring gjennom effekt på rytme og frekvens.2 I tillegg har Multaq vist å redusere risiko for uplanlagt hospitalisering og for kardivaskulær død.1

Les mer om

Multaq gir bedret rytmekontroll

Multaq senker hjertefrekvensen

Multaqs reduksjon av hospitalisering og død

 

 


Referanse

  1. ATHENA: Hohnloser SH, Crijns H, Eickels M et al. Effect of Dronedarone on Cardiovascular Events in Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2009;360:668-78
  2. EURIDIS/ADONIS: Singh BN, Connoly S, Harry J et al. Dronedarone for Maintenance of Sinus Rhythm in Atrial Fibrillation or Flutter.
    N Engl J Med 2007;357.987-99
  3. MULTAQ SPC 13.11.2017 pkt 4.1