Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Multaq har en fremtredende plass i guidelines

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-05

De nye oppdaterte guidelines for behandling av atrieflimmer ble presentert under ESC i Roma i august 2016. Multaq har en svært sentral plass ved behandling av pasienter med paroxysmal eller persisterende atrieflimmer.

For hjertefriske settes Multaq på linje med flekainid og sotalol, mens hos pasienter med strukturell hjertesykdom og venstre ventrikkel hypertrofi anbefales Multaq som førstevalg før amiodarone. Ved hjertesvikt er det kun amiodarone som anbefales.1

Multaq
Grafisk fremstilt av Sanofi.

AF = Atrial fibrillation. HF = Heart failure. LVH = Left ventricular hypertrophy.

a Sotalol requires careful evaluation of proarrhythmic risk.
a Catheter ablation should isloate pulmonary veins can be performed using radiofrequency or cryoballoon catheters.
c Catheter ablation as a first-line therapy is usually reserved for heart failure patients with tachycardiomyopathy.
d Amiodarone is a second-choice therapy in many patients because of its extracardiac side-effects.

 

 


Referanse

  1. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Heart Journal (2016) 37, 2893–2962

Internasjonale og nasjonale retningslinjer

ESC guidelines

Det ble lagt frem nye guidelines for atrieflimmerbehandling på ESC i august 2016. Multaq har en fremtredende plass i den antiarytmiske behandlingsalgoritmen.

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS