Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Multaq har vist å redusere risiko for harde kardiovaskulære endepunkt sammenlignet med placebo1

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-05

ATHENA-studien er den største atrieflimmerstudien som er gjennomført på pasienter med ikke-permanent AF. 4628 pasienter med AF/AFL med minst én tilleggsrisikofaktor ble randomisert og behandlet i inntil 30 måneder med enten dronedaron 400 mg 2 ganger daglig eller placebo, i tillegg til konvensjonell behandling (inklusive betablokkere, ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonister, digitalis, kalsiumantagonister, statiner, orale antikoagulantia, blodplatehemmere og/eller diuretika). Det primære endepunktet i studien var tiden til første sykehusinnleggelse av kardiovaskulær årsak eller død uavhengig av årsak.1

Multaq viste i ATHENA-studien å redusere risiko for kardiovaskulær sykehusinnleggelse eller død med 24,2 % sammenlignet med placebo (p<0,0001).1

Atena
Grafisk fremstilt av Sanofi.

 

 


Referanse

  1. ATHENA: Hohnloser SH, Crijns H, Eickels M et al. Effect of Dronedarone on Cardiovascular Events in Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2009;360:668-78