Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Multaq gir mildere anfall med lavere hjertefrekvens sammenlignet med placebo1

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-05

EURIDIS og ADONIS viste at pasienter behandlet med dronedaron 400 mg to ganger daglig fikk lavere gjennomsnittlig ventrikkelfrekvens ved første nye anfall (103,4 slag per min) sammenlignet med placebopasienter (117,1 slag per min), på toppen av standardbehandling som f.eks. betablokkere (p<0,0001).1

EURIDIS/ADONIS-studien - sekundærendepunkt

Multaq effekt på frekvens (EURIDIS/ADONIS)
Grafisk fremstilt av Sanofi.

 

 


Referanse

  1. EURIDIS/ADONIS: Singh BN, Connoly S, Harry J et al. Dronedarone for Maintenance of Sinus Rhythm in Atrial Fibrillation or Flutter.
    N Engl J Med 2007;357.987-99