Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Multaq gir bedret rytmekontroll sammenlignet med placebo1

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-05

EURIDIS/ADONIS-studien - tid til tilbakefall1

Multaq forlenger tiden i sinusrytme
Grafisk fremstilt av Sanofi.

Multaq har vist å fordoble tiden i sinusrytme for pasienter med ikke-permanent atrieflimmer.1

I de samlede data fra EURIDIS og ADONIS forlenget dronedaron tiden til første hendelse av atrieflimmer (AF) eller atrieflutter (AFL) (primært endepunkt). Multaq eller placebo ble gitt i tillegg til standardbehandling som eksempelvis betablokkere, kalsiumantagonister og antikoagulasjon. Sammenlignet med placebo ble risiko for første tilbakefall av AF/AFL under den 12-måneder lange studieperioden redusert med 25 % (p=0,00007). Mediantid fra randomisering til første nye anfall av AF/AFL i dronedarongruppen var 116 dager, 2,2 ganger lenger enn i placebogruppen (53 dager).1

 

 


Referanse

  1. EURIDIS/ADONIS: Singh BN, Connoly S, Harry J et al. Dronedarone for Maintenance of Sinus Rhythm in Atrial Fibrillation or Flutter.
    N Engl J Med 2007;357.987-99