Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Hvordan følge opp en Multaq-pasient

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2018-03-05

Multaq har dokumentert å forlenge tiden i sinusrytme, og senke frekvensen under atrieflimmeranfall.1 I tillegg har Multaq vist å redusere risikoen for hospitaliseringer og kardiovaskulær død.2

Multaq skal bare brukes ved ikke-permanent atrieflimmer, og det anbefales EKG hver 6. mnd for å sikre at pasienten er innenfor godkjent indikasjon.3 Multaq-pasienten bør følges opp med tanke på leverfunksjonsprøver, og skal ikke brukes sammen med sterke CYP 3A4-hemmere. Multaq skal heller ikke brukes ved tidligere eller pågående hjertesvikt, eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon.3

INR bør følges nøye etter start av dronedaron hos pasienter som bruker vitamin K-antagonister.4

På denne siden vil du finne de viktigste områdene å huske på når man skal følge opp en pasient som står på Multaq.

Viktigste oppfølgingspunkter

Hva skal man gjøre med Multaq-pasienten ved tilbakefall?

Kreatininprøver

Oppfølging av leverprøver

Interaksjoner for Multaq

Multaq ved hjertesvikt

Se ellers

Veiledning for forskrivere av Multaq (risikohåndteringsplan) (PDF)

Hva er viktig å vite om Multaq?

Hvordan starte en pasient på Multaq

 

 


Referanse

 1. EURIDIS/ADONIS: Singh BN, Connoly S, Harry J et al. Dronedarone for Maintenance of Sinus Rhythm in Atrial Fibrillation or Flutter
  N Engl J Med 2007;357.987-99
 2. ATHENA: Hohnloser SH, Crijns H, Eickels M et al. Effect of Dronedarone on Cardiovascular Events in Atrial Fibrillation.
  N Engl J Med 2009;360:668-78.
 3. MULTAQ SPC 13.11.2017 pkt 4.4
 4. MULTAQ SPC 13.11.2017 pkt 4.5

Sjekk interaksjoner på DRUID

Bruke Multaq sammen med andre medikamenter? Her kan du enkelt sjekke etablerte interaksjoner:

www.interaksjoner.no