Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Oppfølging av leverprøver1

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-05

Pasienter på Multaq bør ta leverprøver:

  • før oppstart
  • etter 7 dager
  • månedlig de første 6 mnd
  • ved måned 9 og 12 og deretter jevnlig.

Ved ALAT > 3 x øvre normalgrense bør det tas ny prøve innen 48-72 t, og Multaq seponeres hvis denne prøven bekrefter funnet.

Nødvendige undersøkelser og tett observasjon av pasienter fortsettes inntil ALAT-nivået er normalisert.

Pasienter bør straks rapportere symptomer på potensiell leverskade (som nyoppstått vedvarende abdominalsmerte, anoreksi, kvalme, oppkast, feber, uvelhet, utmattelse, gulsott, mørk urin eller kløe) til legen.

 

 


Referanse

  1. MULTAQ SPC 13.11.2017 pkt 4.4

Leverprøver tas jevnlig