Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Hva skal man gjøre med Multaq-pasienten ved tilbakefall?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-02-09

Multaq gir symptomlindring

Tilbakefall av atrieflimmer er en del av sykdomsbildet, og studier har vist at de fleste pasienter opplever tilbakefall, uavhengig av behandling.1

Multaq har dokumentert å fordoble tiden i sinusrytme, og har også vist å senke frekvensen under anfall. Multaq vil derfor gi både sjeldnere og mildere anfall.2

Multaq er ikke indisert ved permanent AF. Ved tilbakefall av AF bør man vurdere å avslutte behandlingen hvis det er fare for at pasienten har utviklet permanent AF, og man ikke anser at konvertering er hensiktsmessig.3

Pasienter som står på Multaq bør ta EKG hver 6. mnd for å sikre at pasienten ikke har utviklet permanent AF.3


Referanse

  1. Israel CW, Grönefeld G, Ehrlich JR,et al, Long-term risk of recurrent atrial fibrillation as documented by an implantable monitoring device: implications for optimal patient care. J. Am. Coll. Cardiol. 2004;43;47-52
  2. EURIDIS/ADONIS: Singh BN, Connoly S, Harry J et al. Dronedarone for Maintenance of Sinus Rhythm in Atrial Fibrillation or Flutter.
    N Engl J Med 2007;357.987-99
  3. MULTAQ SPC 13.11.2017 pkt 4.4

Multaq - forhindrer tilbakefall