Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Multaq ved hjertesvikt

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-05

Multaq er kontraindisert hos pasienter med ustabile hemodynamiske tilstander, med tidligere eller pågående hjertesvikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon. Pasienter bør vurderes grundig med hensyn til symptomer på kongestiv hjertesvikt. Det har blitt spontanrapportert tilfeller av nyoppstått eller forverret hjertesvikt i løpet av behandling med Multaq. Pasienter bør rådes til å konsultere lege dersom de utvikler eller opplever tegn eller symptomer på hjertesvikt, som vektøkning, deklive ødem eller forverret dyspné. Hvis hjertesvikt utvikles skal behandling med Multaq avsluttes.

Pasienter bør følges opp med hensyn til utvikling av venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon i løpet av behandlingen. Hvis venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon utvikles skal behandling med Multaq avsluttes.1

 

 


Referanse

  1. MULTAQ SPC 13.11.2017 pkt 4.4