Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Multaq har generell refusjon1

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-02-15

Legemiddelverket har vedtatt at Multaq fra 1.2.2012 refunderes etter §2.

Refusjonsindikasjonen er: Vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persisterende atrieflimmer (AF) etter at alternative behandlingsmuligheter er vurdert.

Vilkår: Ingen.

ICPC: K78 Atrieflimmer/flutter, ICD: I48 Atrieflimmer og atrieflutter.

Merk at Multaq ikke skal brukes hos pasienter med permanent AF, tidligere eller pågående hjertesvikt og/eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon.2

For fullstendig informasjon om kontraindikasjoner og forsiktighetsregler ved bruk av Multaq.


Referanse

  1. www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/c01bd07-1 (11.12.2017)
  2. MULTAQ SPC 13.11.2017 pkt 4.1