Kontakt

Sanofi
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål om våre produkter kontakt medisinsk informasjon avdeling på telefon:
46 91 80 01 (10 - 14).

Paralen trippeleffekt mot hodepine

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2018-02-15

Det finnes mange forskjellige typer hodepine. De er grovinndelt i to hovedkategorier: primære og sekundære hodepiner. Det er angitt spesifiserte diagnosekriterier for hver enkelt hodepinetype.(1)

Primær hodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundær hodepine har en påviselig underliggende sykdom.(2)

Inndeling etter forløpsmønster skiller mellom kronisk, subakutt og akutt hodepine.(2)

Forekomst(2)

 • 8 av 10 personer har hatt hodepine i løpet av det siste året
 • Ca 5 % angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken
 • Blant barn har 40 % hatt hodepine innen 7-årsalderen, innen 15-årsalderen 75 %

Vurdering av hodepine(2)

 • Hos færre enn 1 % av dem som søker allmennlege for hodepine, finner man en sykdom som er skyld i hodepinen
 • Spenningshodepine er den dominerende årsaken til hodepine

Hva kan du gjøre selv?(2)

 • Hodepine er i de fleste tilfeller en ufarlig lidelse som effektiv lindres med lette smertestillende middel
 • Også vedvarende eller stadig tilbakevendende hodepine er i de fleste tilfeller ufarlig, men det kan være fornuftig å lære seg tiltak som minsker plagene

Du bør oppsøke lege dersom du har akutt innsettende hodepine av en type eller styrke som du ikke har hatt før.(2)

 

Referanse:
(1) Norsk Legemiddelhåndbok, legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Tk-06-nevrol-199 (12.12.2017)
(2) Norsk Helseinformatikk, nhi.no/symptomer/hjerne-og-nervesystem/hodepine-veiviser (12.12.2017)