Kontakt

Sanofi
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål om våre produkter kontakt medisinsk informasjon avdeling på telefon:
46 91 80 01 (10 - 14).

Paralen trippeleffekt mot hodepine

Paralen - hva er det?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-02-15

Paralen består av 250 mg paracetamol, 250 mg acetylsalisylsyre (ASA) og 50 mg koffein. Paralen kan brukes ved mild til moderat hodepine, hos voksne og barn over 12 år.(1)

Det er et smertestillende (analgetisk), febernedsettende og betennelsesdempende legemiddel (ikke-steroid antiinflammatorisk middel/analgetikum).(1)

Hvorfor denne kombinasjonen?

Paralen's kombinasjon er mer effektiv som smertestillende enn bruk av hvert virkestoff alene eller to sammen (paracetamol og acetylsalisylsyre). Denne kombinasjonen reduserer mengden smertestillende legemidler som trengs.(2)

Tid før maks. smertestillende effekt reduseres av koffein. Koffein forsinker også tretthet og fremmer mental yteevne.(1)

Ikke økt misbrukerpotensiale ved kombinasjon av koffein med acetylsalisylsyre eller paracetamol.(1)

Hvordan brukes Paralen?(1)

Paralen doseres 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig, altså maksimalt 6 tabletter i døgnet. Det skal gå minst 4 timer mellom hver dose.

Paralen bør ikke brukes mer enn 3-4 dager sammenhengende. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3-4 dager.

Paralen fås kun på apotek.

Bivirkninger(1)

Vanlige (kan påvirke inntil 1 av 10 personer):

  • nervøsitet, svimmelhet
  • magesmerter, mageknip, fordøyelsesbesvær, kvalme, oppkast, halsbrann
  • okkult blødning

Forsiktighetsregler(1)

Paralen skal ikke brukes hvis du har eller har eller hatt sår i mage-tarmkanalen, har eller har hatt mage eller tarmproblemer, har nyre-, hjerte- eller leverproblemer.

Graviditet, amming og fertilitet(1)

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid og mindre enn 6 måneder på vei. Du må ikke bruke Paralen hvis du er mer enn 6 måneder på vei (kontraindisert).

Dersom du ammer skal du ikke ta Paralen over en lengre periode eller i høye doser. Kan fortsette ved korttidsbruk av anbefalte doser. Paracetamolmonoterapi er anbefalt.

For fullstendig informasjon les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk.

 

Referanse:
(1) Paralen, Pakningsvedlegg, 16.08.2017
(2) Paralen, Felleskatalogtekst, 30.08.2017