Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Oppbevaringsbetingelser for Apidra (1-2)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-13

 

Før anbrudd1

 

Hetteglass, sylinderampuller eller ferdigfylte penner som ikke er i bruk:


Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C ).
Skal ikke fryses.
Plasser ikke Apidra ved fryseboksen eller fryseelementer.
Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Holdbarhet er 2 år2

 

Etter anbrudd2

 

Hetteglass etter anbrudd:

 

Preparatet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25°C, beskyttet fra direkte varme og lys. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Det anbefales at dato for anbrudd noteres på etiketten.

 

Penn med sylinderampulle eller ferdigfylt penn som er i bruk:

 

Preparatet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 25 °C, beskyttet mot direkte varme og lys. Penner som er tatt i bruk må ikke oppbevares i kjøleskap. Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.

 

Referanser:

  1. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 6.4
  2. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 6.3

 

SANO.GLU.17.12.0399