Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Insuliner fra Sanofi

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2015-09-14

Apidra® - ekstra hurtigvirkende måltidsinsulin for god blodsukkerkontroll

Apidra® (insulin glulisin) er et hurtigvirkende måltidsinsulin for pasienter med type 1 og type 2-diabetes.1 Effekten av insulin glulisin innsetter omtrent dobbelt så raskt som vanlig humaninsulin, og den glukosenedsettende effekten er borte omtrent to timer tidligere enn med vanlig humaninsulin. (1)

 

Insuman Basal® - et middels langtidsvirkende humant insulin

Insuman Basal® er det eneste NPH insulinet på markedet i Norge som inneholder 3 små kuler inne i insulinampullen som skal sikre en jevn fordeling av insulin i suspensjonen. (2,3)

 

Insuman Rapid® - et hurtigvirkende måltidsinsulin

Insuman Rapid er et insulin med hurtig innsettende effekt og kort virkningstid. Etter subkutan injeksjon inntrer effekten innen 30 minutter, og en fase med maksimal effekt inntrer mellom 1 og 4 timer etter injeksjonen. Effekten varer i 7 - 9 timer. (4)

 


Referanser:
1. Statens legemiddelverk, Apidra SPC (06.05.2014) avsnitt 5.1
2. Statens legemiddelverk, Insuman Basal SPC (21.07.2015) avsnitt 5.1, 6.5 og 6.6
3. Kaiser P, Maxeiner S. Weise A et al. Journal of Diabetes Science and Technology 2010, 4 (3): 652-657
4. Statens legemiddelverk, Insuman Rapid SPC (21.07.2015) avsnitt 5.1