Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Riskhanteringsplan LEMTRADA

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-09-21

Som en del av riskhanteringsplanen (RMP) för LEMTRADA har material enligt nedan tagits fram.

Varje enskild del kan antingen laddas ner som en pdf alternativt beställas från Sanofi Genzyme under Beställa material.

Som en del av riskhanteringsplanen för LEMTRADA har material tagits fram.

Guide för vårdpersonal

Innehåller viktig och detaljerad säkerhetsinformation avseende LEMTRADA för dig som förskrivare eller MS-sjuksköterska.
Ladda ner Guide för vårdpersonal

Checklista för förskrivare

En checklista för att säkerställa att alla moment är gjorda inför LEMTRADA-behandling.
Ladda ner Checklistan för förskrivare

Patientguide

Innehåller viktig och detaljerad säkerhetsinformation till patienten som har förskrivits behandling med LEMTRADA.
Ladda ner Patientguiden

Patientvarningskort

Innehåller kortfattad säkerhetsinformation som kan visas upp för vårdpersonal vid händelse av behov av annan sjukvård.
Ladda ner Patientvarningskortet

Bipacksedel

Bipacksedeln finns i även i LEMTRADA-förpackningen.
Ladda ner bipacksedeln