Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Post AAN Stockholm 17 maj

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-08-11

Post AAN Stockholm

Senaste nytt från Boston till Stockholm

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation


Onsdag den 17 maj klockan 18.00 på Sheraton Hotel i Stockholm 

Föreläsare: Magnhild Sandberg, Docent i neurologi vid Lunds universitet 

AAN ägde rum i Boston i april 2017. Om du inte hade möjlighet att åka så får du här chans att få det senaste från AAN summerat för dig. Eller kanske var du på plats själv och vill ta tillfället i akt att diskutera intressanta ämnen med kollegor? Oavsett vilket så är du varmt välkommen att delta! Presentationen görs av Magnhild Sandberg, Docent i neurologi vid Lunds universitet.

Mötet äger rum onsdag den 17 maj kl 18:00 på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6 i Stockholm. För de som önskar finns kaffe och smörgås från kl 17.30. Vi ser fram mot din anmälan dock senast fredag den 10 maj till Mattias via e-post eller telefon. Vänligen ange även i anmälan om Du önskar att delta på efterföljande middag.

Agenda

17.30-18.00 Samling med kaffe/te och smörgås
18.00-18.20 Nyheter från AAN: Aubagio (teriflunomid) och Lemtrada (alemtuzumab), Mattias Nordcrantz, Sanofi Genzyme
18.20-19.45 Nyheter från AAN, Magnhild Sandberg, Docent i neurologi vid Lunds universitet
19.45-20.00 Diskussion och sammanfattning
20.00 Middag

Anmälan

Vid anmälan eller frågor kring mötet, kontakta Mattias Nordkrantz, Key Account Manager MS, telefonnummer: 070-388 81 65 eller maila till: mattias.nordkrantz@sanofi.com

Inbjudan som PDF

Ladda ner inbjudan här

Mötet följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi ber dig notera att huvudmans godkännande ska inhämtas före deltagande på mötet.

 

LEMTRADA® (alemtuzumab) 12 mg IV, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd. Förpackning: Koncentrat till infusionsvätska, lösning. Kontraindikation: HIV. Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patient-guiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra 48 månaders uppföljning efter den sista infusionen av LEMTRADA. Styrkor och förpackningar: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare information om biverkningar och dosering se www.fass.se. Datum för senaste översyn av SPC: 06/2016. ▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

AUBAGIO® (teriflunomid) F, Rx, L04AA31, är en filmdragerad tablett för peroral användning. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare information se www.fass.se. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av SPC: Oktober 2015. ▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se.

 

GZSE.MS.17.03.0041