Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Ladda ner och beställ material

För vårdpersonal

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2019-01-21

Här kan du beställa hem material om LEMTRADA och AUBAGIO. Materialet är kostnadsfritt och levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart till vårdpersonal, inom Sverige. Det går även bra att ladda ner materialet som pdf.

1/3
 • LEMTRADA Patientinformation

  Information till dig som blivit ordinerad LEMTRADA.
  Patientinformation. 

 • Förskrivar- och patientinformationsmaterial LEMTRADA

  LEMTRADA Förskrivar- och patientinformationsmaterial

  Mappen innehåller det material som ingår i Riskhanteringsplanen för LEMTRADA: Guide för vårdpersonal, Produktresumé, Checklista för förskrivare, Patientguide, Bipacksedel och Patientvarningskort. Dessa kan även beställas separat nedan.
  För vårdpersonal

 • Guide för vårdpersonal

  LEMTRADA Guide för vårdpersonal

  Innehåller viktig och detaljerad säkerhetsinformation avseende LEMTRADA för dig som förskrivare eller MS-sjuksköterska.
  För vårdpersonal

 • LEMTRADA Checklista för förskrivare

  LEMTRADA Checklista för förskrivare

  En checklista för att säkerställa att alla moment är gjorda inför LEMTRADA-behandling.
  För vårdpersonal

 • Lemtrada patientinfo

  LEMTRADA Patientguide

  Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA.
  Patientinformation

 • Patientvarningskort ENG (Patient Alert Card)

 • Patientvarningskort

  LEMTRADA Patientvarningskort

  Innehåller kortfattad säkerhetsinformation som kan visas upp för vårdpersonal vid händelse av behov av annan sjukvård.
  Patientinformation

 • LEMTRADA

  Patientutbildning om LEMTRADA

  Ett blädderblock med patientutbildning om LEMTRADA
  För vårdpersonal

 • LEMTRADA Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag

  LEMTRADA Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag

  Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV).
  För vårdpersonal

 • Tillsammans är vi starkare En informationsbroschyr till dig som lever nära någon med multipel skleros (MS).

  Tillsammans är vi starkare

  En informationsbroschyr till dig som lever nära någon med multipel skleros (MS).
  Patientinformation/Anhörigbroschyr

 • Visitkort www.msguiden.se

  Informationskort att dela ut till patienter. MS-guiden är en patientsajt.
  Patientinformation

 • Fatigue vid MS, möjlig att bemästra

  Fatigue vid MS, möjlig att bemästra

  Broschyren önskar ge en ökad förståelse för trötthet vid multipel skleros, MS.
  Patientinformation/Anhörigbroschyr

 • Patientutbildning om AUBAGIO

  Patientutbildning om AUBAGIO

  Ett blädderblock med patientutbildning om AUBAGIO.
  För vårdpersonal

 • AUBAGIO Utbildning- och diskussionsguide

  AUBAGIO Utbildning- och diskussionsguide

  En utbildning- och diskussionsguide för vårdpersonal/patientkort.
  För vårdpersonal

 • Aubagio patientinformation

  AUBAGIO Patientinformation

  Information till dig som blivit ordinerad AUBAGIO.
  Patientinformation

 • Patientvarningskort AUBAGIO

  AUBAGIO Patientvarningskort

  Innehåller kortfattad säkerhetsinformation som kan visas upp för vårdpersonal vid händelse av behov av annan sjukvård.
  Patientinformation

 • Behandlingskort AUBAGIO

  AUBAGIO Behandlingskort

  Ett patientkort med viktig information för den som behandlas med AUBAGIO.
  Patientinformation

 • Påminnelsekort AUBAGIO

  AUBAGIO Påminnelsekort

  Påminnelsekort till patient för planerade provtagnar av levervärden.
  Patientinformation

 • Visitkort aubagiopatient.se

  Visitkort Aubagiopatient.se

  Informationskort att dela ut till patienter. Aubagiopatient.se är en patientsajt för de som fått Aubagio förskrivet.

  Patientinformation

 • AUBAGIO Patientinformation

  Visitkortsställ

  Ställ i plexiglas till informationskort om MS-guiden.se och Aubagiopatient.se