LEMTRADA® ger MS-patienter möjlighet till förbättring 1