Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Infusionsrelaterade reaktioner (IAR:er)

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-21

I kontrollerade kliniska studier har IAR:er definierats som en biverkning som inträffar under, eller inom 24 timmar efter infusion med LEMTRADA.

Reaktionerna inkluderade huvudvärk, hudutslag, feber, illamående, urtikaria, klåda, sömnlöshet, frossa, flush, trötthet, andnöd, smakförändringar, obehag i bröstet, generaliserat utslag, takykardi, dyspepsi, yrsel och smärta.

  • I kliniska studier premedicinerades patienterna med 1000 mg metylprednisolon under de tre första dagarna av LEMTRADA-behandling
  • Premedicinering med antihistaminer och/eller antipyretika kan också övervägas före infusion av LEMTRADA
  • Allvarliga reaktioner förekom hos 3 % av patienterna, inklusive fall av feber, urtikaria, förmaksflimmer, illamående, obehag i bröstet och hypotoni
  • I kliniska studier var anafylaktiska eller allvarliga reaktioner, som medförde avslutande av behandlingen, mycket sällsynta
  • Resurser för hantering av anafylaktiska eller allvarliga reaktioner måste finnas tillgängliga

För en mer detaljerad beskrivning läs i Guide för vårdpersonal och LEMTRADA Produktresumé.

Referens

1. LEMTRADA Produktresumé