Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Effekten av LEMTRADA

För vårdpersonal

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2018-03-20

Säkerheten och effekten av LEMTRADA har utvärderats i tre randomiserade kliniska prövningar med blindade bedömare (rater blinded), samtliga i jämförelse mot s.c. IFNβ-1a 44µg (Rebif®).1

Aktiv substans, inte placebo, har alltså använts som jämförelsearm i samtliga studier före registrering.

2 års uppföljning av studierna visar på följande effektresultat: 

 • 65 % av patienterna som behandlades med LEMTRADA var skovfria under 2 år, jämfört med 47 % med IFNβ-1a SC (P<0.0001).
  Läs mer om skovfrekvens
 • Patienter som behandlats med LEMTRADA hade signifikant mindre hjärnatrofi (förändring av BPF) jämfört med patienter som behandlats med IFNB-1a SC. 
  Läs mer om hjärnatrofi

Referens

1. LEMTRADA Produktresumé