Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Stabilt hög andel fria från MRI-aktivitet

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-21

Lemtradas effekt på MRI

Bilden visar andelen som var fria från MRI-aktivitet under 2 år.

Resultaten från grundstudierna visar att majoriteten är helt fria från MRI-aktivitet, oavsett om man var tidigare obehandlad (CARE-MS I) eller om man sviktat på tidigare behandling (CARE-MS II).1

För båda studierna pågår fortsättningsstudier där man följer utvecklingen under flera år.

Referenser

1. LEMTRADA Produktresumé