Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

LEMTRADA minskar utvecklingen av hjärnatrofi1

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-21

LEMTRADA minskar utvecklingen av hjärnatrofi

Grafen illustrerar procentuell förändring i BPF (Brain Parenchymal fraction).

Studier visar att hjärnatrofi bland annat är kopplat till funktionsnedsättning.2 

Utvecklingen av hjärnatrofi var signifikant mindre i gruppen som fick LEMTRADA jämfört med  IFNβ-1a 44µg s.c. under grundstudien, både hos behandlingsnaiva patienter (CARE-MS I) och hos patienter som sviktat på tidigare behandling (CARE-MS II).1,2 För båda studierna pågår fortsättningsstudier där man följer utvecklingen under flera år.

Normal hjärnatrofi hos friska individer är 0,1-0,3 % per år3,4 vilket åskådliggörs av det grå fältet i grafen ovan.

Referenser

1. LEMTRADA Produktresumé
2. De Stefano N et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;0:1-7
3. Fotenos AF et al. Arch Neurol 2008;65:113-20
4. Miller DH. Brain 2002;125:1676-95