Kontakt

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm

Telefon: 08-634 50 00

Vid frågor om våra läkemedel kontakta:
infoavdsanofi@sanofi.com

Lomudal och Tilavist ögondroppar

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Textstorlek

  • Uppdaterad : 2013-07-02

Ta hjälp av ögondroppar.

Lomudal®

Lomudal (natriumkromoglikat) ögondroppar förhindrar att
ämnen som framkallar inflammation, till exempel histamin, frisätts i ögat. På så sätt motverkas allergisk inflammation i ögat. För bästa effekt tas Lomudal ögondroppar förebyggande men används även då besvären redan börjat.

Läs bipacksedeln noggrant

Lomudal® (natriumkromoglikat) ett receptfritt läkemedel. Indikation: Inflammationshämmande medel vid allergiska ögonbesvär(konjunktivit). Vid användning av mjuka kontaktlinser använd Lomudal 40 mg/ ml endosbehållare.

Förpackningar: Ögondroppar finns i lösning 20 mg/ml Flaska 5 ml och 13,5 ml samt i ögondroppar lösning 40 mg/ml endosbehållare 20 x 0,35 ml och 60 x 0,35 ml.

Tilavist®

Tilavist (nedokromilnatrium) ögondroppar används vid pollenutlöst allergisk inflammation i ögats bindehinna, så kallad konjunktivit. Tilavist ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat. Ögondropparna har effekt på klåda och rodnad 15 minuter efter administrering.

Läs bipacksedeln noggrant

Tilavist® (nedokromil) ett receptfritt läkemedel. Indikation: Inflammationshämmande medel vid allergisk konjunktivit. Undvik använda Tilavist tillsammans med mjuka kontaktlinser på grund av risk av missfärgning.

Förpackningar: Ögondroppar finns i lösning 20 mg/ml Flaska 5 ml.

För mer information

Besök www.fass.se