Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Att tänka på

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Som du säkert förstår finns en hel del att tänka på för att behandlingen med bromsmedicin ska fungera optimalt. Det handlar bland annat om att börja behandlingen så tidigt som möjligt efter diagnos och att du verkligen kommer ihåg att ta din bromsmedicin, även om du långa perioder känner dig helt frisk.

Viktigt med tidig behandling

Det har gjorts flera studier där läkemedel jämförts med placebo (alltså en overksam behandling). I de fall placebopatienterna efter en viss tid fått byta till bromsmedicin har man sett att de visserligen fått god effekt av byte till bromsmedicin men att de inte hinner ikapp de patienter som fått bromsmedicin från allra första början. Patienterna som fått bromsmedicin från allra första början får färre skov och mindre funktionsnedsättning än de som fått medlet senare. 

Idag använder man nya internationella diagnoskriterier (McDonald kriterierna) för diagnos av MS. Enligt de gamla kriterierna krävdes det minst två skov för att ställa diagnosen MS. Idag räcker det med ett skov om resultatet av en senare magnetkameraundersökning uppfyller fastställda krav, det vill säga det andra skovet kan alltså "ersättas" med magnetkamerafynd som överensstämmer med MS.

Även om man som patient kan tycka att det tar lång tid att få sin diagnos kan det vara bra att veta att läkarna arbetar aktivt för att hitta sätt att tidigare kunna diagnostisera MS och därmed kunna sätta in behandling i ett tidigt skede.

Vad händer om man glömmer att ta sin medicin?

Ingen medicin är så bra som den man kommer ihåg att ta! Inom läkarkåren brukar man tala om "compliance" eller "följsamhet" och med det menar man hur väl man kommer ihåg att ta sin behandling enligt anvisningarna. Det gäller också attman är motiverad och verkligen förstår hur viktigt det är att ta medicinen. Detta är ju en stor och viktig del i behandlingen där det hänger på dig själv att det fungerar till vardags.

Att strunta i sin bromsmedicin får givetvis konsekvenser. Tycker du att det är svårt, tveka inte att ta kontakt med din MS-sjuksköterska. Det viktigaste är att du får hjälp att följa behandlingen, så att du kan bromsa sjukdomsförloppet.