Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Frågor till doktorn

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2015-03-03

Ibland kan det vara svårt att välja bromsmedicin, doktorn får som alltid väga fördelar mot nackdelar samt hur du fungerar som individ. Här är några frågor som du kan ta upp med din doktor när ni diskuterar val av bromsmedicin:

 • Vilken effekt har bromsmedicinen, vad skiljer de olika bromsmedicinerna åt?
 • Fungerar medicinen på lång sikt, det vill säga vad vet man om långtidseffekterna?
 • Hur ofta tar man medicinen? Är det enkelt att komma ihåg när man ska ta medicinen? Vad passar dig i din vardag?
 • Vilka biverkningar kan uppkomma? När och hur ofta uppstår de?
 • Vilka hjälpmedel finns som kan underlätta behandlingen?
   
Sjukdomshistoria anamnes