Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Olika bromsmediciner

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-09-28

Bromsmediciner gör precis som namnet antyder; de bromsar upp sjukdomsförloppet genom att minska antalet skov och risken för funktionsnedsättning.

Forskningen inom MS-området är intensiv och det finns idag flera behandlingsalternativ. De läkemedel som introducerades först för behandling av MS var s.k. beta-interferoner (IFN-beta 1a och IFN-beta 1b) och glatirameracetat.  IFN-beta 1a finns i olika beredningsformer och tas antingen varje eller varannan vecka i muskeln eller 3 ggr/vecka i underhudsfettet. IFN-1b tas som injektion i underhudsfettet varannan dag. Glatirameracetat finns i två beredningsformer och tas som injektion i underhudsfettet 1 gång/dag eller 3 ggr/vecka. 

Numera finns även behandling som tas i form av kapslar respektive tabletter. Dimetylfumarat är godkänt för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande MS och tas som kapsel 2 ggr/dag tillsammans med mat. Teriflunomid är också godkänd för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande MS och tas som tablett 1 gång/dag med eller utan mat.

Natalizumab och fingolimod används för behandling av patienter som drabbats av en mycket aktiv form av skovvis förlöpande MS, eller patienter som haft otillräckligt effekt av annan behandling. Natalizumab fås i form av dropp 1 gång var fjärde vecka och fingolimod tas i form av kapsel 1 gång/dag.

Sedan september 2013 finns en annan typ av behandling som inte behöver ges kontinuerligt. Den består av den verksamma substanden alemtuzumab och används för personer med aktiv skovvis förlöpande MS. Alemtuzumab ges som dropp under fem på varandra följande dagar. Efter 12 månader ges ytterligare en behandlingsomgång under tre på varandra följande dagar. Vid behov kan ytterligare behandlingsomgång ges, minst 12 månader efter den föregående.