Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Resistens/NAb

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

MS är en kronisk sjukdom och behandlingen är oftast långvarig. Därför är det viktigt att läkemedlet fortsätter att vara effektivt år efter år. De senaste åren har det dock visat sig att de bromsmediciner som tillhör gruppen β-interferoner kan göra så att en del patienters immunförsvar stimuleras till att producera antikroppar som neutraliserar läkemedlet så att behandlingen blir verkningslös. Man brukar på fackspråk säga att patienten utvecklar neutraliserande antikroppar (NAb).

Bromsmediciner interferon kan ge nabbar

Hur vanligt det är varierar mellan de olika β-interferonläkemedlen och de undersökningar som finns har gett lite olika resultat. Med vissa av dessa β-interferonläkemedel tycks upp till 4 av 10 bilda NAbs, för andra β-interferoner är det omkring 5 %.

Det går idag att testa ifall man utvecklat neutraliserande antikroppar genom att ta ett blodprov.

I dag är rekommendationen att alla som behandlas med β-interferoner ska ta detta prov efter 12 respektive 24 månaders behandling. Är testet positivt vid något av tillfällena ska det tas om efter 3-6 månader.

Det lönar sig inte att byta mellan olika β-interferoner vid resistens. Om man utvecklat neutraliserande antikroppar kan man däremot byta till en annan typ av bromsmedicin där man inte riskerar att bli resistent mot behandlingen.

Vad händer egentligen när kroppen utvecklar neutraliserande antikroppar?

Ett flertal läkemedel, till exempel β-interferoner, består av proteiner, det vill säga äggviteämnen. När de kommer in i kroppen känns de igen som kroppsfrämmande av immunsystemet eftersom de normalt inte finns där. Ett av försvaren mot främmande proteiner är att en typ av vita blodkroppar, B-celler, bildar antikroppar. Antikropparna fästs sedan på det kroppsfrämmande proteinet (läkemedlet) och blockerar effekten av det. Detta kallas att proteinet (läkemedlet) neutraliseras eftersom det inte kan utföra sin uppgift.

SMSS Gudielines vid NAb-testning