Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Blåsrubbning

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Ett av de vanligaste problemen vid MS är att man måste kissa ofta, har trängningar och får bråttom till toaletten. Nerverna som styr urinblåsans muskler kan vara påverkade vid MS och därför börjar urinblåsan ibland tömmas trots att den inte är fylld. Det kallas för överaktiv blåsa. Ett annat problem är att all urin inte töms ut och att man drabbas av återkommande urinvägsinfektioner och urinläckage.

En urologisk utredning kan vara på sin plats vid problem med trängningar, inkontinens och upprepade urinvägsinfektioner. Urinblåsan och njurarna undersöks med hjälp av blod- och urinprover samt funktionstester och ultraljud. Vid inkontinensproblem bör man först träna bäckenbotten för att stärka muskulaturen där. Man kan också prova läkemedel som minskar musklernas retbarhet i urinblåsan. Dessa läkemedel kallas "antikolinergika".

Har man problem med att urinblåsan inte töms ordentligt när man kissar, kan man behöva kateter som används några gånger per dag. I vissa fall kan det bli aktuellt med en operation mot inkontinens.