Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Depression

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Depression är en vanlig sjukdom och risken att få depression ökar tyvärr ytterligare om man har MS, oberoende av vilken fas i sjukdomen man befinner sig i. Dessutom ger vissa av de vanliga läkemedlen som används mot MS en ökad risk för depression. Att få diagnosen MS kan naturligtvis också ge en krisreaktion med depression som följd.

Det finns idag flera olika typer av läkemedel mot depression. Ofta börjar man med ett läkemedel av typen SSRI ("selektiva serotoninåterupptagshämmare"). Om man trots behandling en tid inte märker av någon effekt bör man prova på ett annat läkemedel tills man börjar känna sig bättre. Många får bäst effekt genom att kombinera läkemedelsbehandling med samtal hos psykolog eller kurator.