Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Koordination - tremor och ataxi

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Tremor (skakningar) och svårigheter med att samordna kroppens rörelser, det vill säga ataxi, kan uppstå efter en längre tids sjukdom. Både tremor och ataxi beror ofta på att lillhjärnan är påverkad. Symtomen kan t ex påverka arbete som man utför med händerna eller situationer där man behöver god balans.

Vid tremor och ataxi är sjukgymnastik viktigt för att få bättre kontroll på kroppens rörelser.

Flera läkemedel har prövats och givit viss hjälp mot skakningar. Ofta får man prova sig fram för att hitta en behandling som fungerar optimalt. Man kan också i vissa fall operera in en elektrod i hjärnan som genom elektrisk stimulering kan minska skakningarna.