Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Smärta

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Smärta är inte ovanligt vid MS. Det finns flera typer av smärta och det gör att behandlingen ibland blir komplicerad och att man kanske måste använda flera olika läkemedel.

Den ena formen av smärta uppstår på grund av skador i ryggmärgen eller någon annanstans i centrala nervsystemet. Denna smärta kallas för neurogen smärta och upplevs ofta som brännande. Idag finns flera mediciner som visat sig effektiva mot neurogen smärta.

Svaga eller spastiska muskler kan också ge smärta. Det är troligtvis den försämrade blodgenomströmningen samt ökad belastning på musklerna som ger smärtan. Sjukgymnastik kan i dessa fall vara till hjälp liksom medicinsk behandling av spasticitet. Man kan också ha effekt av vanliga värktabletter.