Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Spasticitet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Spasticitet innebär att musklerna är spända och att reflexerna är ökade ("livliga"). Spasticitet beror oftast på påverkan på nerver i ryggmärgen och kan leda till svårigheter att gå eller försämring av armarnas och händernas motorik. Hos vissa personer kan även finmotoriken påverkas. Det vanligaste är dock att benen påverkas av spasticitet. Musklerna blir lätt trötta av att bli spända på det här sättet och det resulterar ibland i att man får muskelvärk.

Regelbunden träning hos sjukgymnast har visat goda resultat i studier och utgör den grundläggande behandlingen vid spasticitet. Sjukgymnastiken förbättrar både musklernas smidighet, rörelseförmåga och styrka.

Det finns även flera olika läkemedelsbehandlingar som kan användas vid spasticitet, bland annat injektioner med botulinumtoxin som verkar genom att blockera nervimpulser till den muskel som har injicerats. Detta gör att musklerna slutar att dra ihop sig.