Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Trötthet - fatigue

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Många med MS får en återkommande trötthet som tilltar under dagen och förvärras av fysisk eller mental ansträngning. Den här typen av trötthet kallas för fatigue och upplevs ofta som väldigt besvärlig.

För att motverka fatigue kan man behöva olika strategier för att vardagen ska fungera på ett bra sätt. Fatigue blir exempelvis värre när man anstränger sig och därför är det viktigt att lära känna sina egna begränsningar. Det gäller att spara på krafterna till det man tycker är viktigast. Kanske måste man planera in tid för vila och sömn för att orka med. Psykisk ansträngning kan också ge trötthet, därför är det bra om man kan minska eller försöka undvika stress i vardagen.

För att ge en fysisk och psykisk stabilitet är sjukgymnastik ofta till god hjälp. Många känner att sjukgymnastik gör att man får ett bättre liv med mer energi.

Fatigue försämras ofta av värme. Ifall det händer kan man tänka på att t ex duscha svalt, använda fläktar om det är varmt inomhus eller prova att använda kylväst.

Man kan också pröva så kallade vakenhetshöjande läkemedel mot fatigue även om det är långtifrån alltid som det ger någon klar förbättring. Prata med din doktor ifall du upplever allvarliga trötthetssymtom.

Vill du veta mer om fatigue? Ladda ner broschyren Fatigue - trötthet möjlig att bemästra här.