Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Övrig behandling

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Om effekten av bromsmedicinerna inte är tillräckligt bra finns det ytterligare några läkemedel som kan minska antalet skov.

IvIg

IvIg är ett läkemedel som man får via dropp varje eller varannan månad. Det består av antikroppar som renats fram från blodgivares plasma. Effekterna är relativt goda och kan mäta sig med andra MS-läkemedel, men det är fortfarande bara ett fåtal vetenskapliga studier utförda på IvIg-behandling vid MS. Exakt hur läkemedlet fungerar är fortfarande inte helt klarlagt.

IvIg har i dagsläget ingen godkänd indikation för behandling av MS i Sverige.

Mitoxantrone

Egentligen är mitoxantrone ett cellgift, men det har också god effekt vid vissa former av MS. Om dina skov skulle bli fler eller vid en snabb sekundärprogressiv MS, kan mitoxantrone användas. Man använder dock mitoxantrone med försiktighet eftersom det finns risk att hjärtat påverkas med hjärtsvikt som följd. Därför brukar den som får behandlingen undersökas med ultraljud av hjärtat. Läkemedlet ges som dropp var tredje månad under sammanlagt två års tid.

Mitoxantrone har i dagsläget ingen godkänd indikation för behandling av MS i Sverige.

Benmärgstransplantation

Benmärgstransplantation är en behandling som fungerar bra, men det finns också vissa risker med den. I benmärgen skapas immunsystemets celler, det är dessa som angriper nervcellernas myelin vid MS. Man tar ut stamceller från benmärgen för att sedan behandla med cellgifter som slår ut de immunceller som fortfarande finns kvar i kroppen. När man återinsätter (transplanterar) de celler som räddats, kommer de inte att vara lika aggressiva mot myelinet och sjukdomsaktiviteten minskar. Eftersom det inte är ett riskfritt ingrepp görs detta bara i ett fåtal fall i Sverige.