Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Rehabilitering

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Rehabilitering är en viktig del i livet med MS. Ditt MS-team hjälper dig och ibland tar man även in annan vårdpersonal, allt beroende på vilka problem man har. Det kan t ex vara en logoped, ifall man har tal-, röst- eller sväljproblem eller en neuropsykolog vid kognitiva problem. All rehabilitering ska vara individuellt anpassad.

Studier visar att det finns en mängd fördelar med rehabilitering: man har sett förbättring på rörelseförmåga, ökad livskvalitet, bättre sinnesstämning och bättre socialt deltagande. Dessutom kan man få en positiv påverkan på både fatigue, smärta och inkontinensproblem vid rehabilitering.