Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Kognitiv träning

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Till kognitiva funktioner hör exempelvis räkneförmåga, minne, rumsuppfattning, och förmågan att kunna ge och ta information. Ofta kommer dessa symtom smygande efter en tids sjukdom.

På vissa ställen i landet finns så kallade neuropsykologer som kan hjälpa till att öva upp de kognitiva funktionerna. Neuropsykologer arbetar med olika testuppgifter, bland annat minnesprov, prov på praktiska färdigheter och språkliga uppgifter. Från dessa tester kan man se om och hur hjärnans funktioner är påverkade och därmed ta fram rehabiliteringsåtgärder.  Till vardags brukar korsord, sudoku och annan hjärngympa rekommenderas för att hålla igång de kognitiva funktionerna.