Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Arbete

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-03-30

Högriskskydd

Antalet karensdagar är begränsade till högst tio under en tolvmånadersperiod. Är du sjuk mer än tio gånger under ett år kan du få ersättning redan från första dagen. Om du har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som gör att du ofta måste vara borta från arbetet kan du få sjuklön eller sjukpenning redan från första dagen. Mer om detta kan du läsa på:

Läs om högriskskydd på Försäkringskassan

Rehabilitering

Ibland kan du som är sjukskriven behöva stöd för att kunna komma tillbaka till arbetslivet. Olika myndigheter ansvarar för olika områden. Sjukvården ansvarar t ex för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen. Arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen ansvarar för de arbetslivsinriktade åtgärderna.

Här hittar du mer information om rehabilitering, arbetsgivarens ansvar, arbetsträning, Försäkringskassans roll samt hur du blir ersatt ekonomiskt:

Läs om rehabilitering på Försäkringskassan