Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Bostad

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-03-30

Bostadsanpassning

Vid funktionsnedsättning kan man behöva anpassa bostaden och göra vissa ombyggnationer så att man kan bo kvar och leva ett så självständigt liv som möjligt. Bidrag ges idag för anpassning av bostadens fasta funktioner, det kan handla om allt från att ta bort trösklar till att anpassa bänkhöjden i köket. Det spelar ingen roll om du bor i hyreslägenhet, bostadsrätt eller eget hus.

Ansvaret för bostadsanpassningen finns hos socialförvaltningen och kommunens beslut kan överklagas hos länsrätten. Mer information finns hos din kommun.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett inkomstbeprövat tillägg som kan gälla bland annat dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Mer information om detta finns hos Försäkringskassan:

Läs om bostadstillägg på Försäkringskassan