Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2015-03-31

Initiativtagare till stiftelsen är legitimerade sjukgymnasten Siv Ohlin, specialist i neurologi.  Hon är verksam vid Neurologiska Sjukgymnastikinstitutet i Malmö, där hon huvudsakligen behandlar patienter med multipel skleros (MS). Under andra halvåret 2007 knöts docent Magnhild Sandberg, specialist i neurologi, särskilt MS, till stiftelsen. Hon har under många år deltagit i olika forskningsprojekt om MS, både nationellt och internationellt.

MS-fonden har skapats för att förbättra situationen för dem som insjuknat i MS, och man samlar in medel för i huvudsak tre områden:

 • Ökad kunskap om MS
 • Ökade ekonomiska möjligheter till rehabilitering
 • Ökade forskningsanslag för MS

Förutom insatser som syftar till att öka samhällets kunskap om MS, kan två kategorier av personer söka ekonomiskt stöd från fonden - personer med diagnosen MS samt enskilda personer som idag arbetar med MS rehabilitering.  

Verksamheten bygger på;

 • Bidrag från allmänheten
 • Minnesgåvor
 • Gratulationsgåvor
 • Testamenten
 • Bidrag från företag och institutioner
 • Sponsorer

Läs mer om MS-fonden och hur du kan bidra