Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Ersättning

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Den svenska socialförsäkringen gäller alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionshinder samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Hos Försäkringskassan kan du hitta både information och blanketter som gäller sjukdom samt funktionshinder.

Ifall du riskerar att bli sjuk en längre tid behöver Försäkringskassan snabbt få reda på ifall det ändå finns möjlighet till fortsatt arbete. Det är arbetsoförmågan, inte sjukdomen, som avgör om man har rätt till sjuklön eller sjukpenning.

Sammanfattning av förmåner vid funktionsnedsättning

Försäkringskassan har en sida där man kan läsa mer om vilka förmåner man omfattas av och kan ha rätt till om man har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Bland annat kan man läsa om handikappersättning, vårdbidrag, bilstöd samt assistansersättning här:

Läs om förmåner vid funktionsnedsättning på Försäkringskassan

Sjukersättning

Det är viktigt att få rätt ersättning vad det gäller såväl belopp som förmån. Du som är mellan 30 och 64 år kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt med minst en fjärdedel. Arbetsförmågan måste vara nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. När din arbetsförmåga är nedsatt under en begränsad tid, men minst ett år, kan du få tidsbegränsad sjukersättning. Mer information om detta finns på Försäkringskassan:

Läs om sjukersättning på Försäkringskassan

Handikappersättning

Tanken med handikappersättning är att den ska täcka den merkostnad som handikappet ger. Handikappersättning kan t ex vara bidrag till speciell diet eller ersättning för slitage hemma som uppstått från exempelvis en rullstol som slagit i dörrposter eller möbler.

För att avgöra frågan om rätt till handikappersättning så väger Försäkringskassan samman olika hjälpbehov och merkostnader.

Läs om handikappersättning på Försäkringskassan

Personlig assistent/assistansersättning

Har du svåra funktionshinder kan du ha rätt till en personlig assistent om du är yngre än 65 år. Behöver du personlig assistent mindre än 20 timmar i veckan är det kommunen som du ska vända dig till. Behöver du hjälp i mer än 20 timmar per vecka får du pengar till en assistent från Försäkringskassan. Mer om assistansersättning kan du läsa om här:

Läs om assistansersättning på Försäkringskassan

Anhörighetsstöd/Närståendepenning

Att vårda en anhörig kan vara ett sätt att ta vara på tiden tillsammans, men det kan också kännas tungt. Du som vårdar en anhörig kan få stöd och avlastning samt under vissa förhållanden få ekonomisk ersättning för den vårdinsats du gör. Kommunen, Försäkringskassan eller i vissa fall landstinget står för ersättningen.

Läs om närståendepenning på Försäkringskassan