Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Fonder och stipendier

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-03-31

Ekonomisk hjälp

Det finns en mängd fonder och stipendier att söka om man har en sjukdom som kan ge funktionshandikapp. För att veta vilka stipendier du kan söka är det bäst att kontakta kyrkan eller kommunen. Biblioteket kan också ha särskilda stipendieböcker som du kan leta i. Men enklast är förmodligen att leta på Internet.

Nedan följer några tips där du kan läsa mer.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

Läs mer om Norrbacka-Eugeniastiftelsen

De handikappades riksförbund (DHR) 

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar, främst nedsatt rörelseförmåga. Stiftelsen kan ge bidrag till rekreations- eller semestervistelser, i första hand till kostnader för medhjälpare. Bidrag kan sökas till rehabiliteringsvistelser, men inte till egenavgift vid rehabiliteringsvistelse som bekostas av landsting. Stiftelsen kan även lämna bidrag till studier samt till tekniska hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg.

Läs mer om DHRs bidragsstiftelse här