Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Försäkringar

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-03-30

Allmän sjukförsäkring

Genom den allmänna sjukförsäkringen har alla som bor eller arbetar i Sverige ett visst ekonomiskt skydd vid långvarig sjukdom. Den allmänna sjukförsäkringen kan kompensera ditt inkomstbortfall. Beloppet beräknas utifrån din inkomst och avtal med din arbetsgivare. Det är Försäkringskassan som du ska vända dig till om du har frågor om den allmänna sjukförsäkringen.

Läs mer på Försäkringskassan

Egen sjukförsäkring

En olycksfalls- och sjukförsäkring kan ersätta sjukdomar som MS. Sjukdomen får dock inte debutera inom en snar framtid efter tecknandet av försäkringen (vilken tid som gäller skiljer sig åt mellan bolagen). De olika försäkringsbolagen har idag olika ersättningsnivåer vad det gäller MS. Tyvärr är det svårt att teckna en sjukförsäkring efter att man fått sin MS-diagnos.

Sjukförsäkring via din arbetsgivares kollektivavtal

Ibland kan man ha en kollektivavtalad försäkring via arbetsgivaren som gör det möjligt för dig att få ut ersättning. Om du är osäker på om du tillhör ett kollektivavtal, kan du alltid fråga din arbetsgivare.

Patientförsäkringen

Om du skulle drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. I så fall kan du gå vidare här:

Läs mer om Patientförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

Läs mer om Läkemedelsförsäkringen