Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Resor

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Reseersättning

I vissa fall kan du få resersättning i stället för sjuklön eller sjukpenning. Det gäller om arbetsgivaren eller Försäkringskassan bedömer att du kan arbeta men inte kan ta dig till arbetet på vanlig sätt. Reseersättning söker du hos Försäkringskassan:

Läs om reseersättning på Försäkringskassan

Bilstöd

Den som på grund av funktionsnedsättning har svårt att transportera sig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationsmedel kan söka bidrag för att skaffa bil.

Bilstödet söker du enklast genom att kontakta Försäkringskassan.

Läs om bilstöd på Försäkringskassan