Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Hjälp i arbetslivet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Arbetsplatsanpassning

Ibland kan man behöva göra vissa förändringar på arbetsplatsen så att man trots funktionsnedsättning kan fortsätta med sitt arbetsliv som vanligt.

Arbetsgivaren är skyldig att anpassa den enskilde medarbetarens arbetssituation med utgångspunkt från de förutsättningar som medarbetaren har för arbetsuppgifterna. I första hand ska man lägga fokus på att anpassa arbetsmiljön så att man kan stanna kvar på sitt nuvarande arbete. I andra hand, när alla andra alternativ är uttömda, kan det bli aktuellt att titta på en omplacering till annan befattning. Prata med din arbetsterapeut som kan hjälpa dig med dessa frågor.

Arbetsträning

En vanlig arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd är arbetsträning. Det innebär att du arbetar utan krav på prestation. Du gör det du kan och orkar medan någon annan bär ansvaret för att arbetet blir utfört. Du kan arbetsträna på ditt vanliga eller något annat arbete. Om du har haft ett skov kan det vara en god idé att arbetsträna för att i lugn och ro kunna gå tillbaka till arbetsplatsen. Behöver du arbetsträning kan du läsa mer på:

Läs om arbetsträning på Försäkringskassan