Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Hjälp i hemmet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Hemtjänst

Din kommun erbjuder stöd och hjälp i hemmet när behovet uppstår på grund av sjukdom eller handikapp. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du kan få och i vilken omfattning. Hemtjänst innebär att man får hjälp av ett vårdbiträde med personlig omvårdnad, hushållsarbete och liknande som man på grund av sjukdomen inte klarar av själv. Kontakta din kommun ifall du vill veta mer.

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär sjukvård som ges i det egna hemmet. Vårdpersonal (dock inte läkare) arbetar med rådgivning och sjukvårdande insatser som t ex medicinering, omläggning, behandling och rehabilitering. Hemsjukvårdens syfte är att ge service till både enskilda och familjer under olika perioder av livet för att minska effekterna av sjukdom och/eller handikapp. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Ofta går det att få den här hjälpen även på kvällar och nätter när det behövs. Bra att veta är att även en anhörig kan bli anställd som vårdare. Kontakta  din kommun för att få veta mer.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en service som gör att människor med bestående funktionshinder kan delta i samhällslivet på jämlika villkor och slippa isolering. Ledsagarservice kan minska beroendet av anhöriga för sociala aktiviteter. Du avgör själv vad ledsagarservicen ska användas till; biobesök, utflykt, promenad etc. Ledsagaren väljs utifrån att de ska passa personen och uppdraget. Kontakta din kommun ifall du är intresserad.